ANSATTE

Monica Stenberg, Styrer / barnehagelærer

Lillen Stenberg, Assisterende styrer /barnehagelærer

Hanne Lene Vike, assistent

Ronja Lundgren, assistent

80% Vikariat assistent: Stilling utlyst