ANSATTE

Monica Stenberg, Styrer

Lillen Stenberg, Assisterende styrer

Tina Ruud, Barnehagelærer

100% Assistent: Stilling utlyst